ภายใน

“ความกลมกลืนของธรรมชาติผสมผสานอย่างลงตัวในวิลล่าของคุณ”

การตบแต่งภายในอาคารได้รับการออกแบบอย่างลงตัวภายใต้องค์ประกอบทางธรรมชาติทั้งสามได้แก่ ดวงอาทิตย์ ภูเขา และ คลื่นทะเล โดยการตบแต่งห้องนอนชั้น 3 ถูกสร้างขึ้นจากแนวความคิดการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ผ่านเส้นขอบฟ้าในเวลาเช้าเย็น ห้องนอนชั้น 2 มีการตบแต่งภายในเพื่อแสดงความสวยงามของทิวเขาบนเกาะสมุย
ส่วนพื้นที่ชั้น 1 ได้รับการออกแบบด้วยเส้นสายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สัมผัสถึงความพริ้วไหวของคลื่นทะเลได้อย่างลงตัว